Robotika | ITAPS

Robotika

V ITAPSe sa okrem iných činností venujeme aj robotike. Využitie robotiky je zaujímavé predovšetkým pre jej presah do každodenných činností ľudského života, ktoré môžu pomôcť roboty uľahčiť alebo aj zrýchliť. Prípadne môžu priniesť riešenia, ktoré by bez ich využitia neboli možné. Vo firme máme niekoľko špecialistov, ktorí sa výskumom tejto problematiky zaoberali už vo svojich záverečných školských prácach a svoje znalosti ďalej prehlbujú pri práci na našich interných projektoch. V týchto projektoch sme sa napríklad venovali využitiu robotizácie v nemocniciach alebo k vývoju vlastnej technológie určenej pre pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Veľmi prínosnou je pre nás spolupráca s Národným centrom robotiky (NCR), vďaka ktorej máme prístup k hardvéru, na ktorom môžeme testovať naše riešenia a vhodným priestorom na testovanie priemyselných manipulátorov a mobilných robotov. Takisto vzájomná spolupráca prináša aj znalostné benefity a uľahčenie vývoja technológií pre nové projekty v robotike. V prípade, že sa vaša spoločnosť zaujíma o túto oblasť, či už z pohľadu možnosti vývoja konkrétneho riešenia alebo s návrhom možnej spolupráce, neváhajte nás kontaktovať - Kontaktujte nás.


NCR

Naše aktivity

Navigácia mobilných robotov

Adam Sojka, Tím líder pre R&D v ITAPSe, sa zaoberá riešením výzvy vytvorenia autonómneho mobilného robota. Mobilná robotika, ktorá bude súčasťou 4. priemyselnej revolúcie, prináša ešte viac automatizácie, prepájania jednotlivých výrobných procesov a sprostredkovanie informácií naprieč továrňou.

Čítajte viac
Spracovanie ľudského jazyka

Pozrite sa, ako v ITAPSe využívame silu umelej inteligencie a spracovania ľudského jazyka. Implementujeme pokročilé nástroje strojového učenia do podoby pomôcky na čítanie, ktorá zvýrazňuje kľúčové slová na webstránkach.

Čítajte viac
Silovo-momentové riadenie priemyselného manipulátora

Témou silovo-momentového riadenia sa zaoberal RPA vývojár Gergely Galgóczi vo svojej diplomovej práci. Cieľom tejto práce bolo umožnenie ručného navádzania koncového bodu priemyselného manipulátora prostredníctvom silovo-momentového senzora.

Čítajte viac
Možnosti robotizácie v zdravotníctve

Obdobie pandémie COVID-19 preverilo viaceré oblasti našich životov. Od školstva cez financie, až po zdravotníctvo. Práve na zdravotníctvo a zdravotnícky personál bol vyvíjaný veľký tlak. V ITAPSe sme preto začali hľadať príležitosti, ako pomôcť nášmu zdravotníctvu. Po niekoľkých rozhovoroch s lekármi prišla odpoveď: robotizácia a automatizácia.

Čítajte viac