Inteligentné IT riešenia robia šikovných ľudí | ITAPS

Inteligentné IT riešenia
robia šikovných ľudí.

Klientom poskytujeme inovatívne riešenia a kompletný servis IT projektov. Prepájame šikovných študentov IT s praxou a pod vedením skúsených profesionálov prinášame kvalitné IT riešenia.
Analýza a konzultácia
Analýza a konzultácia

Zanalyzujeme firemné procesy a navrhneme efektívne riešenie.

Výskum a vývoj
Výskum a vývoj

Prinášame inovácie v oblasti umelej inteligencie a IT.

Automatizácia procesov
Automatizácia procesov

Zabezpečíme digitalizáciu vašich procesov prostredníctvom technológie RPA.

Vývoj softvéru
Vývoj softvéru

Vyvinieme softvérové aplikácie podľa vašich požiadaviek a potrieb.

Testovanie softvéru
Testovanie softvéru

Váš softvér pripravíme na bezchybné nasadenie do produkcie.

Systémová podpora
Systémová podpora

Vašej firme poskytneme špecialistov na všetky úrovne podpory.

Služby zabezpečujeme prostredníctvom:

Projektové riešenia

Komplexné riadenie projektov.

Body leasing

Outsourcing kvalifikovaných IT špecialistov na základe potrieb projektu a požiadaviek klienta.

Klienti

Partneri