Vystavenie devinkulácie - súhlasu k preplateniu poistného plnenia | ITAPS
case study.

Vystavenie devinkulácie - súhlasu k preplateniu poistného plnenia

Case study
|
2021

ČSOB Leasing

ČSOB Leasing je lídrom na slovenskom trhu s ponukou komplexných lízingových a poisťovacích riešení. Špecializuje sa na financovanie podnikateľských subjektov, ktorým financuje a poisťuje hnuteľný a nehnuteľný majetok prostredníctvom vlastnej obchodnej siete v spolupráci s ČSOB Finančnou skupinou.

Východisková situácia

Pracovníci poistného oddelenia boli v prípade škodovej udalosti notifikovaní a požiadaní poisťovňou o vydanie súhlasu/nesúhlasu k preplateniu poistného plnenia - devinkulácie.

Tieto notifikácie prichádzali na konkrétnu mailovú adresu, vždy v štruktúrovanom tvare.
 • manuálne, opakujúce sa úlohy
 • zamestnanec nútený manuálne kontrolovať maily, zaevidovať žiadosť v systéme a vygenerovať dokument so stanoviskom
 • priemerne do 25 žiadostí za deň
 • spracovanie žiadosti zamestnancom spolu s vyjadrením stanoviska trvalo 10 minút

Zadanie

Nasadením automatizácie chcel klient dosiahnuť tieto ciele:
 • znížiť čas spracovania položky o 80 %
 • čas odozvy na žiadosť o devinkuláciu do 15 minút
 • zjednodušiť pracovnú činnosť zamestnancov vykonávajúcich daný proces
 • znížiť chybovosť spôsobenú ľudským faktorom

Riešenie

Proces zadefinovaný zákazníkom bol najskôr analyzovaný. Výstupom analýzy boli všetky dôležité údaje o procese a taktiež aj návrh optimalizácie. Optimalizácia slúžila k nahradeniu nepotrebných krokov a urýchlenie tých dlhotrvajúcich. Nasadenie automatizácie pre klienta nakoniec predstavovalo:
 • RPA robot načíta mailové žiadosti a identifikuje tie, ktoré sa majú roboticky spracovať
 • nakoľko RPA robot vie pracovať s rôznymi dátovými zdrojmi, vie si dáta získať na pozadí bez potreby otvorenia rôznych aplikácií a okien – výrazné urýchlenie
 • žiadosti spĺňajúce podmienky robot vyhodnotí a zašle a archivuje príslušné dokumenty
 • žiadosti nespĺňajúce podmienky robot posiela na individuálne posúdenie človekom
 • vytvorenie webového reportu pre náhľad na položky spracované robotom

Výstup

1
Automatizovaným procesom sa kontroluje každých 15 minút mailová adresa a v prípade potreby spracúvajú prijaté žiadosti
2
Spracovanie jednej žiadosti robotom trvá 1 minútu
3
Ušetrených 40 hodín práce človeka mesačne
4
Úspešnosť spracovania robotom sa pohybuje na úrovni viac ako 97 %
5
Zamestnanci sú potrební len pri riešení výnimiek
6
15 minút práce pre robota = 40 hodín kreatívnej a zmysluplnej ľudskej práce pre klienta

Referencie

Miriam Nikmonová

Biznis analytik produktov a procesov
ČSOB Leasing, a.s.
“Profesionálny prístup celého tímu, výborné podnety pre automatizáciu procesov už pri prvotných analýzach, dôraz na užívateľsky príjemné prostredie a flexibilita pri riešení. Veľmi oceňujem spoluprácu s týmto mladým a nadšeným tímom firmy Itaps.”
V prípade, že riešite podobný problém, kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár.