Kontakty | ITAPS

Kontakt

Fakturačná adresa:
ITAPS s. r. o.
Bajkalská 19B,
821 01 Bratislava, Slovensko

Adresa kancelárie:
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,
miestnosť B006,
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, Slovensko

Tel: +421(0)918593354
E-mail: info@itaps.sk

Fakturačné údaje:
Spoločnosť ITAPS je zapísaná
v OR OS Bratislava I, odd.: S.r.o.,
vložka číslo: 76014/B
IČO: 46 326 570
DIČ: 2023342992
IČ DPH: SK 2023 342992
Číslo účtu: SK68 1111 0000 0011 4600 5001
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Právne informácie:
Ochrana súkromia
Cookies - informácie

Stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaškrtnutím checkboxu a odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas spoločnosti ITAPS s. r. o., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 46 326 570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 76014/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,aby spracúval moje osobné údaje, ktoré som vyplnil/-a v kontaktnom formulári (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, informácie o štúdiu a požadovanej práci, informácie uvedené v životopise) na účel môjho kontaktovania a poskytnutia ponuky služieb prevádzkovateľa. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu troch mesiacov. Beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín a nebudú zverejňované. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovej stránke prevádzkovateľa www.itaps.sk v časti Ochrana súkromia.