Práca, ktorá dáva zmysel | ITAPS

Pre firmy

Firmám zabezpečujeme kompletný servis ich IT projektov - od prvotnej analýzy, cez návrh riešenia, projektovú dokumentáciu až po realizáciu, testovanie a vyhodnotenie.

Zároveň vám vieme poskytnúť špecialistov z rôznych IT odborov na doplnenie vášho stáleho tímu, či na posilnenie ad hoc projektu. Ak máte záujem o takúto formu spolupráce, kliknite na Kontaktujte nás, vyplňte formulár a my vám obratom zašleme orientačnú cenovú ponuku. Ak máte špecifickú požiadavku alebo potrebujete detailnejšiu cenovú ponuku, napíšte nám na obchod@itaps.sk

Vyhľadávanie IT špecialistov

Odborné znalosti
Dostupnosť
Kontaktné informácie

Stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.

Zaškrtnutím checkboxu a odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas spoločnosti ITAPS s. r. o., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 46 326 570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 76014/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,aby spracúval moje osobné údaje, ktoré som vyplnil/-a v kontaktnom formulári (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, informácie o štúdiu a požadovanej práci, informácie uvedené v životopise) na účel môjho kontaktovania a poskytnutia ponuky služieb prevádzkovateľa. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu troch mesiacov. Beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín a nebudú zverejňované. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovej stránke prevádzkovateľa www.itaps.sk v časti Ochrana súkromia.

Čo robíme

Automatizácia procesov

Analyzovanie biznis procesov, ktoré by mohli byť zautomatizované. Celý proces sa konzultuje s jeho internými používateľmi. Následne pripravíme technický návrh a po schválení zabezpečíme jeho kompletnú realizáciu.

 • Analýza biznis procesov vhodných na automatizovanie
 • Konzultácia celého procesu s internými užívateľmi a návrh riešenia
 • Spracovanie vstupných dát, nasadenie a testovanie automatu v prevádzke
 • Kompletná technická dokumentácia
Vývoj

Vývoj softvéru pre našich klientov je jedna zo základných činností našej spoločnosti. Vývojové tímy dostávajú podklady od klienta alebo od tímu analytikov, na základe ktorých pracujú na vývoji finálneho produktu. Naše vývojové tímy pracujú na rôznych projektoch a programujú vo viacerých programovacích jazykoch podľa požiadaviek a potrieb klienta.

 • Analýza problematiky klienta a návrh riešenia
 • Vývoj webových a mobilných aplikácii
 • Nasadenie do produkcie
Testovanie

Dôraz kladieme na kvalitu výstupného produktu. To, či nami vytvorený alebo už existujúci softvér spĺňa dostatočné kritériá funkčnosti, je potrebné zistiť v procese testovania. Odhaľovanie chýb po vývoji softvéru je precízna, odborná práca, ktorá si vyžaduje maximálnu pozornosť, komplexnosť a špecifické testovacie postupy, ktoré odhalia aj tie najmenšie bezpečnostné, vizuálne alebo funkčné nedostatky.

 • Manuálne testovanie softvéru počas vývoja
 • Testovanie aplikácií
 • Testovanie CORE systémov
 • Automatizované testovanie
Technická podpora

Ďalšou z činností spoločnosti ITAPS je pravidelná starostlivosť o hardvér a softvér v podobe podpornej aktivity nášho tímu. Ten sa stará napríklad o bezproblémový chod aplikácií či celej počítačovej siete priamo u klienta. Dôraz pri výbere uchádzačov na tieto posty kladiemena všeobecnú technickú zdatnosť a dobrú komunikáciu s klientom.

 • Podpora prvej úrovne
 • Podpora užívateľov pri problémoch s PC hardvérom/softvérom
 • Kontaktné telefonické centrum pre riešenie základných technických problémov
 • Podpora druhej úrovne
 • Riešenie zložitejších problémov napr. v interných aplikáciách spoločností
 • Podpora tretej úrovne
 • Analýza vzniknutých chýb, konzultácia s biznis prostredím a následný návrh zmenových požiadaviek
Body leasing

Všetky vyššie uvedené činnosti ponúkame aj vo forme body leasingu, teda prenájmu zamestnancov. Zabezpečíme vhodných IT pracovníkov pre vaše projekty na základe vašich požiadaviek. Naši kandidáti prechádzajú procesom dôkladného výberu a v prípade potreby aj zaškolenia. Zamestnanci si plánujú vopred svoju dostupnosť v našom internom systéme a tak minimalizujú personálne výpadky.

 • Obdobie potrebné na základné zaučenie nového zamestnanca do projektu vám nefakturujeme
 • Vystavenie akceptačných protokolov na základe odpracovaných hodín
 • Pokrývame celú personálnu administratívu