Komplexné IT služby pre firmy | ITAPS

Pre firmy

Cieľom ITAPSu je poskytovať čo najkomplexnejšie IT riešenia na základe požiadaviek klientov. Medzi našich klientov patria velké spoločnosti z finančného sektora, ale máme v portfóliu aj stredné a menšie podniky, ktorým zabezpečujeme kompletný servis. Služby dodávame formou projektových riešení alebo outsourcingom našich špecialistov. V prípade záujmu nás kontaktujte prostredníctvom formuláru alebo e-mailom obchod@itaps.sk.

companies.title-image

Analýza a konzultácia

Oddelenie analytikov pomáha klientom zefektívniť firemné procesy, navrhnúť vhodné softvérové riešenia alebo nástroje. Dobre spracovaná analýza je prvým a nevyhnutným krokom do každého projektu.

Portfólio našich služieb

analysis.analysis_icon1
Analýza a návrh optimalizácie podnikových procesov

Základným nástrojom pre optimalizáciu podnikových procesov je procesná analýza. Účelom analýzy je identifikovať a popísať všetky dôležité entity vo firemných procesoch a definovať ich vzájomné vzťahy.

Pri procesnej analýze vykonávame nasledovné kroky:

Body leasing - kariérny rast študentov
Analýza procesu
Body leasing - kariérny rast študentov
Popísanie vstupov, výstupov a vzťahov medzi entitami
Body leasing - kariérny rast študentov
Návrh optimalizácie procesu
Body leasing - kariérny rast študentov

Po oboznámení sa s firemnými procesmi navrhneme vhodné riešenie, ktoré umožní zefektívnenie firmy. Optimalizáciou dokážeme zjednodušiť množstvo zložitých procesov vďaka jasne stanoveným pravidlám pre vykonanie úloh.

analysis.analysis_icon2
Analýza a návrh softvérového riešenia na mieru

Po úvodnej konzultácii a zadefinovaní parametrov, ktoré musí výstup spĺňať, navrhneme pre klienta softvérové riešenie na mieru. To sa môže týkať vyhľadávania dát, evidencie, prípadne iného zefektívnenia procesov. Následne pripravíme špecifikáciu požiadaviek tak, aby finálny nástroj podporoval obchodné procesy firmy presne podľa potrieb a určených pravidiel.

Výstupom analýzy a návrhu softvérového riešenia na mieru je:

 • Analýza softvérového riešenia
 • Návrh UX/UI softvérového riešenia
 • Technická a používateľská dokumentácia
analysis.analysis_icon3
Analýza nástrojov a softvérových riešení na trhu

Analýzou nástrojov a softvérových riešení dostupných na trhu získa klient prehľad o najvhodnejšej možnosti spĺňajúcej jeho požiadavky.

 • Zanalyzujeme klientove obchodné metódy a ciele, ktoré chce dosiahnuť.
 • Vykonáme prieskum trhu, kde skúmame už existujúce softvérové riešenia.
 • Porovnáme kladné aj záporné stránky týchto riešení, cenovú ponuku, rovnako aj implementáciu nástrojov, aby sme dosiahli čo najlepšie riešenie.

Technológie, ktoré využívame

UML (Unified Modeling Language)

Pri analýze sú pre nás dôležité diagramy vytvorené pomocou UML jazyka, vďaka ktorým vieme prehľadne a pochopiteľne vysvetliť aj najmenšie detaily procesov. Rovnako vieme opísať aj rozličné vzťahy medzi jednotlivými aktivitami, požadované role v systéme či opísať vzťahy v databáze.

BPM (Business process management)

Pomocou BPM nástroja zabezpečujeme komplexné riadenie organizácií, zlepšujeme obchodnú efektivitu a interakciu medzi jednotlivými oddeleniami či zamestnancami. Dokážeme presne zadefinovať proces pomocou úloh, vytvoriť istú nadväznosť medzi úlohami od začiatku po koniec procesu.

Prečo využiť služby našich analytikov?

 • Digitálna transformácia a robotizácia
  Každá transformácia procesu si vyžaduje dôkladné preskúmanie vstupov do procesu a ich optimalizáciu. Vďaka práci našich analytikov je nájdenie vhodných procesov pre digitálnu transformáciu vždy jednoduchšie.
 • Vývoj softvéru
  Pri tvorbe silného a konkurencie schopného softvéru je náš tím schopní zabezpečiť detailnú analýzu konkurenčných produktov a služieb na trhu. Výsledkom je detailne vypracovaná dokumentácia vášho riešenia vďaka ktorej budete poznať všetky potrebné kroky vo vývoj vášho produktu.
 • Inteligentné biznis riešenia a dátová analýza (BPM & Power BI)
  Naši klienti disponujú množstvom údajov a číselníkov, z ktorých často nedokáže biznis a manažment spoločnosti vyťažiť maximum. Naši analytici zabezpečia nezávislý pohľad na dáta klientov a prinášajú tak iný rozmer do možností ich využitia.

Výskum a vývoj

Oddelenie výskumu je v našej spoločnosti zamerané na priamu podporu softvérového vývoja a vytvára pridanú technologickú hodnotu pre všetky nami realizované projekty. Aktívne sa zapájame do výskumu najmodernejších technológií a následne hľadáme optimálne riešenia, vďaka ktorým dokážeme zvýšiť efektívnosť procesov u našich klientov.

Riešenia vznikajú v spolupráci so silnými technologickými partnermi a univerzitami - vytvorili sme pracovisko na pôde FEI STU a rozvíjame vzniknuté partnerstvo s Národným Centrom robotiky.

Náš tím sa aktívne venuje hľadaniu nových príležitostí a možností spolupráce v celom európskom regióne.

Odvetvia, ktorým sa venujeme

Procesná automatizácia a digitalizácia

Váš biznis a technológie posunieme na novú úroveň.

Procesná automatizácia a digitalizácia - spolupráca človeka a robota
Priemyselná automatizácia (Industry 4.0)

Priemyselným riešeniam dáme iný rozmer.

Priemyselná automatizácia (Industry 4.0) - robotizácia v priemysle

Grantové výzvy

Aktívne sledujeme a sústredíme sa na súčasné trendy v spoločnosti, z čoho vyplýva aj uchádzanie sa o európske a slovenské granty týkajúce sa vývoja nášho oddelenia.

V minulosti sme sa uchádzali o výskumno-vývojové projekty, ktoré integrujú umelú inteligenciu, rozpoznávanie prirodzeného jazyka a digitalizáciu. Po spoločenskej stránke sú sústredené na ekológiu a sociálnu problematiku.

Technológie

research.rnd_icon1
Umelé neurónové siete

Spracovanie prirodzeného jazyka

Spracovanie obrazu

research.rnd_icon2
Vizuálne systémy

Termálne kamery

2D a 3D vizuálne systémy

Inteligentné robotické systémy

research.rnd_icon3
IoT (Internet of Things)

Jednoúčelové zariadenia

Inteligentné riešenia na mieru

Spracovanie prirodzeného jazyka NLP

V našej spoločnosti sme si vedomí, že strojové učenie a big data, ku ktorým spracovanie ľudského jazyka (z angl. natural language processing – NLP) nespochybniteľne patrí, je budúcnosťou informačných technológií. Sme presvedčení, že naše súčasné investície do výskumu NLP nám v budúcnosti poskytnú výhodu pred ostatnými IT spoločnosťami.

Práve preto sme vyvinuli asistenta, ktorý vám pomôže s mnohými činnosťami vo vašej firme. Prečítajte si viac o AiA

Vývoj softvéru

V portfóliu našich služieb je tiež softvérový vývoj, ktorý našim klientom pomáha riešiť ich požiadavky efektívnejšie a jednoduchšie. Návrhom aplikácií sa snažíme podporiť samotný rast našich klientov. Základom vývoja softvéru je silná tímová spolupráca programátorov a softvérových inžinierov, ktorých činnosti sa vzájomne ovplyvňujú. Odovzdávanie know-how a práca s modernými nástrojmi a technológiami je našou prioritou.

development.development-img-alt

Portfólio našich služieb

 • Vývoj webových, mobilných a desktopových aplikácií - tvorba aplikácie na mieru na základe špecifických požiadaviek z analýzy a navrhnutej architektúry.
 • Vývoj tlačových šablón a nástrojov pre reporting - ponuka IT špecialistov na vývoj a správu tlačových šablón a reportov. Možnosť zabezpečenia servisu riešenia alebo kusový vývoj.
 • Vývoj a príprava Aplikačných rozhraní (API) a webových služieb - analýza potrieb klienta a návrh špecifických rozhraní alebo rozšírení pre integrované riešenia.
 • Návrh a príprava architektúry databáz a dátových sklado - každé riešenie potrebuje dobre navrhnutú a integrovanú správu dát. Naši špecialisti sa pozrú na klientove dáta a prídu s optimálnym riešením ich skladovania a správy.
 • Vývoj prezentačných webov a eshopov (CMS) - Tvorba značky v online priestore je v súčasnej dobe nutnosť. Klientom zabezpečíme efektívny presun obsahu do online sveta a zároveň podporíme ich neustále napredovanie.
 • Vývoj špecifických riešení na mieru - pochopenie požiadaviek klienta a návrh softvéru na mieru alebo jednoduchých nástrojov , ktoré zjednodušia každodennú prácu.

Technológie

development.rnd_icon1
Vývoj softvéru
Užívateľského rozhrania

JavaScript - Vue/React

HTML, CSS

Integrácie na backende

Java – Springboot

C# .NET

PHP - Laravel

CMS systémy

WordPress

WooCommerce

development.rnd_icon2
Webové služby a správa dát
Nástroje pre webové služby

WSDL

SOAP

REST API

Dátová správa

MS SQL

Postgre SQL

PL-SQL

development.rnd_icon3
Reporting a tvorba šablón
Jasper
Crystal reports
Freemarker

Čo získate v rámci spolupráce s oddelením softvérového vývoja ?

 • Prispôsobíme sa potrebám vášho softvéru.
 • Rýchle a spoľahlivé softvérové riešenia na mieru, ktoré pracujú podľa vašich požiadaviek.
 • Získate tím vývojárov, programátorov a softvérových inžinierov.

Automatizácia procesov

Na automatizáciu podnikových procesov využívame v ITAPSe technológiu RPA (Robotic Process Automation), v slovenčine robotická procesná automatizácia. RPA je jedným z hlavných nástrojov pri zavádzaní digitalizácie procesov. Využívajú sa tu tzv. softvérové roboty, ktoré dokážu vykonávať opakujúce sa úkony s väčšou rýchlosťou a menšou chybovosťou než človek. Významne tak dokážu pomôcť a odbremeniť zamestnancov od monotónnych úloh a tí môžu byť presunutí na činnosti, ktoré by zase nezvládol robot.

Výhody zavedenia automatizácie

RPA - Automatizácia biznis procesov – robot ako pomocník človeka
zníženie chybovosti a nákladov
Nasadením virtuálnej pracovnej sily sa uvoľní časť tej ľudskej, ktorú je možné využiť na úlohy, kde je potrebný ľudský úsudok a väčšia kreativita.
zvýšenie pracovnej efektivity
Robot pracuje rýchlejšie a presne podľa zadania vývojára.
zrýchlenie spracovania požiadaviek
Spracovaním opakujúcich sa úloh je robot schopný niekoľkonásobne urýchliť odpoveď na požiadavku. Ako príklad uvádzame nášho klienta, ktorému trvalo spracovanie požiadavky o ukončenie jednej zmluvy 20 minút, pričom doba odpovede bola pre množstvo žiadostí 1 týždeň. Robot po automatizácii ukončí zmluvu za 2 minúty a doba odpovede je 12 hodín.
nepretržitá prevádzka
Roboty pracujúce na pozadí vedia bez akéhokoľvek zásahu človeka pracovať 24/7.
neinvazívnosť riešenia
Nie sú potrebné zmeny v IT architektúre podniku.
inovácia podniku
Roboty preberú činnosti s nižšou pridanou hodnotou, firme vznikne priestor sústrediť sa na inovácie a zvýšiť tak konkurencieschopnosť.

Portfólio našich služieb

 • tvorba webových formulárov určených na získanie vstupných informácií
 • tvorba reportov informujúcich o spracovaných položkách
 • vývoj RPA skriptu pre potreby automatizovaného testovania
 • vývoj automatizácie biznis procesov, integrácia softvérových robotov
 • návrh architektúry riešenia vzhľadom na analyzovaný proces

Technológie, ktoré využívame pri automatizácii

UiPath

BluePrism

Power Automate

Výhody automatizácie s ITAPSom

 • Odbornosť - certifikovaní vývojári
 • Skúsenosť - viac ako 4-ročná skúsenosť s technológiou RPA
 • Hľadanie riešení a optimalizácií - konzultácia s klientom - cieľom je nájsť najlepšiu možnosť
 • Stabilita – sme partnermi popredných RPA dodávateľov
 • Podpora - zabezpečujeme dlhodobú technickú podporu všetkých našich nasadených riešení

Aké procesy automatizovať vo vašej firme?

Ak chcete zistiť, ktoré podnikové procesy by sa vám oplatilo zautomatizovať, využite našu RPA kalkulačku. Poskytne vám prehľad ušetrených finančných a časových nákladoch po zautomatizovaní jednotlivých procesov.

Kalkulačku je možné nasadiť aj priamo do vášho intranetu a dať možnosť vaším zamestnancom nájsť a reportovať interné procesy vhodné na automatizáciu.

Testovanie softvéru

Testovanie softvéru je jedným z najdôležitejších krokov pri nasadení nového softvéru do používania. V ITAPSe je preto testovanie v rukách skúsených IT špecialistov a využívame tie najmodernejšie technológie. Existujú dva hlavné spôsoby testovania aplikácie, ktorým sa venujeme - manuálne testovanie a automatizované testovanie. Cieľ každého testovania je vždy rovnaký – zabezpečiť 100 % kvalitu softvéru.

Výhody manuálneho a automatizovaného testovania

Porovnanie výhod manuálneho a automatizovaného testovania softvéru
Manuálne testovanie aplikácií
 • dostupné pre viac druhov aplikácií
 • vhodnejšie pre produkty s krátkym životným cyklom
 • lepší odhad chybovosti aplikácie v nových prípadoch
 • väčšia pravdepodobnosť identifikácie chýb človekom než robotom
Porovnanie výhod manuálneho a automatizovaného testovania softvéru
Automatizované testovanie aplikácií
 • rýchlejší cyklus regresného testovania
 • šetrí čas
 • zníženie nákladov
 • väčšie pokrytie testovacích scenárov
 • lepšie štatistiky
 • presnosť

Portfólio našich služieb

 • Konzultácie k procesom testovania - počas priebehu spolupráce sme v kontakte so zákazníkom a sme kedykoľvek k dispozícii
 • Regresné testovanie - odchytenie nedostatkov aplikácie pred nasadením
 • Automatizované testovanie - pomocou skriptovania vytvárame jednoduché aj komplexné testovacie scenáre
 • Testovanie user experience - všeobecná funkčnosť a responzivita aplikácie
 • Systémové integračné testovanie - správna funkčnosť aplikácie
 • Akceptačné testovanie - testovanie celej funkčnosti systému podľa požiadaviek používateľa
 • Príprava testovacích scenárov - vypracovanie scenárov pre opakované a bezchybné testovanie vašich aplikácií

Pre našich klientov testujeme

Webové aplikácie
Mobilné aplikácie
Desktopové aplikácie a core systémy

Technológie, ktoré využívame pri automatizovanom testovaní

Vďaka korektne vypracovaným testovacím scenárom, ktoré sú v súlade s potrebami užívateľov, dosahujeme v testovaní softvéru vysokú mieru precíznosti a kvality.

RPA roboty
(UiPath, Blueprism)
Tvorba skriptov
(Gauge, Selenium, Katalon)

Výhody testovania s ITAPSom

 • Flexibilita - realizácia testovania prebieha u zákazníka, vzdialene alebo kombinovane, vždy so zachovaním kvality služieb
 • Minimalizácia rizika - náš tím testerov disponuje expertnými znalosťami a skúsenosťami v oblasti zabezpečenia kvality a testovania softvéru
 • Zameranie sa na klienta - snažíme sa upraviť služby tak, aby boli naplnené individuálne potreby klientov
 • Zníženie nákladov na testovanie – zníženie investície do vlastných zdrojov

Systémová a technická podpora

Oddelenie systémovej a technickej podpory zastrešuje všetky základné pozície IT oddelenia od 1st line supportu až po IT špecialistov. Sme vyškolení v jednotlivých technológiách a aplikáciách. Náš support tím je Microsoft friendly a v technológii M365 vieme klientom navrhnúť efektívne cloudové riešenia.

Portfólio našich služieb

 • Správa operačného systému – správa všetkých procesov aj s pravidelným kontrolovaním dôležitých nastavení, správa IT
 • Správa systému a aplikačných služieb – správa interných systémov a interných aplikácií klientov
 • Aktualizácia a reinštalácia interných aplikácii a operačných systémov – aktualizácie, migrácie systémov a dát do súčasných technológií
 • IT call centrum – vzdialené riešenie technických problémov pomocou remote desktop a telefonického dohovoru
 • Helpdesk podpora – riešenie technických problémov zamestnancov na mieste
 • Cloudové riešenie a nasadenie M365 – zastrešenie riešenia a nasadenia cloudových služieb Microsoft. Celú integráciu zabezpečí certifikovaný tím.

Našim klientom poskytujeme podporu pri nasledujúcich činnostiach

companies.01
Podpora prvej úrovne
companies.02
Podpora druhej úrovne
companies.03
Podpora tretej úrovne
01. Podpora prvej úrovne – vo veľkej miere vie odbremeniť vyššie úrovne IT oddelení a vyriešiť väčšinu používateľských problémov jednoduchými postupmi a návodmi.
 • Podpora užívateľov pri problémoch s hardvérom/softvérom – tím nastupuje vtedy, keď si užívateľ nevie rady a nie je možné sa pripojiť na remote desktop. Príklady problémov, ktoré riešime, sú nefunkčná tlačiareň, počítač, internet či stratené údaje.
 • Service desk - kontaktné telefonické centrum pre riešenie základných technických problémov – Asertívne správanie a príjemný hlas sú piliermi nášho tímu.
02. Podpora druhej úrovne – smerujú sem zložité problémy, s ktorými si neporadí podpora prvej úrovne. Členovia tohto tímu sú skúsení IT špecialisti, ktorí si vedia poradiť s detailnejším problémom technického charakteru. Táto úroveň podpory sa zaoberá aj riešením problémov týkajúcich sa konkrétneho softvéru zákazníka
03. Podpora tretej úrovne - tím IT expertov sa zaoberá predovšetkým správou práv užívateľov, správou IT a zložitejších systémov, ktoré sú srdcom korporátov a je nutné, aby správne fungovali. V prípade potreby komunikuje a rieši chyby priamo s externým dodávateľom a poskytuje sieťovú a databázovú podporu.

Technológie, ktoré využívame

Microsoft 365
SharePoint

SHP sites, pracovné skupiny, práva

Exchange

migrácia na cloud so zachovaním dát

Teams

štruktúra pracovných skupín a politík

Admin

nastavenie celého tenantu, security, GDPR

Microsoft Office

Word, Excel, PowerPoint

Ďalšie Microsoft nástroje
Active Directory

správa užívateľov a práv

PowerShell

administrátorský nástroj s rôznymi funkciami

Remote control

vzdialený prístup a správa

Server 2012-2016

operačný systém serverov

ITSM nástroje (IT servis manažment)
Jira

sledovanie chýb a agilné riadenie projektov

ServiceNow

spravovanie digitálnych pracovných tokov

GLPI

sledovanie chýb a problémov, systém service desk

Prečo riešiť systémovú podporu s ITAPSom?

 • Zameranie sa na klienta - snažíme sa upraviť služby tak, aby boli naplnené individuálne potreby klientov, či už v podobe extra IT služieb alebo migrácií
 • Zníženie interných nákladov firmy – zníženie investície do vlastných zdrojov
 • Vysoký výkon - najväčšou konkurenčnou výhodou je vysoký výkon mladých ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť v každom smere
 • Budovanie knowledge base - dokumentácia interných systémov a zabezpečenie plynulého nábehu ďalších špecialistov

Projektové riešenia

Naše služby poskytujeme formou projektových riešení – zabezpečíme celý projekt od A do Z. Po úvodnej konzultácii a analýze súčasného stavu navrhneme nové riešenia a následne sa postaráme o ich kompletnú realizáciu – od vývoja, cez testovanie až po nasadenie do prevádzky. Pre klientov tiež zabezpečíme technickú a systémovú podporu nasadeného softvéru.

Postup riadenia IT projektov Postup riadenia IT projektov

Projektové riešenie

Potrebujete zabezpečiť projekt od A po Z, prípadne máte na nás špecifickú požiadavku? Vyplňte formulár a ozveme sa vám s návrhom vhodného riešenia.

Prosím vyplňte Meno a priezvisko.
Prosím vyplňte E-mail.
Prosím vyplňte Predmet.
Prosím vyplňte správny formát telefónneho čísla.
Prosím vyplňte Správu.
Stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.
Zaškrtnutím checkboxu a odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas spoločnosti ITAPS s. r. o., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 46 326 570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 76014/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,aby spracúval moje osobné údaje, ktoré som vyplnil/-a v kontaktnom formulári (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, informácie o štúdiu a požadovanej práci, informácie uvedené v životopise) na účel môjho kontaktovania a poskytnutia ponuky služieb prevádzkovateľa. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu troch rokov. Beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín a nebudú zverejňované. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovej stránke prevádzkovateľa www.itaps.sk v časti Právne informácie.
Zaškrtnutím checkboxu a odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas spoločnosti ITAPS s. r. o., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 46 326 570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 76014/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov na poskytnutie mojich osobných údajov, ktoré som vyplnil/-a v kontaktnom formulári (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, informácie o štúdiu a požadovanej práci, informácie uvedené v životopise), spoločnostiam, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje, na predbežné overenie ich záujmu o spoluprácu s Vami. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu troch rokov. Beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín a nebudú zverejňované. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovej stránke prevádzkovateľa www.itaps.sk v časti Právne informácie.

Body leasing

Naše služby poskytujeme aj formou outsourcingu tzn. „prenájmu“ našich IT špecialistov. Špecialistov zabezpečujeme podľa požiadaviek klienta alebo konkrétneho projektu. Ich odbornosť a špecializáciu dopĺňame vhodnými školeniami a mentoringom od našich seniorov. Špecialisti si vopred plánujú svoju dostupnosť v našom internom systéme a tak vieme zabezpeciť plynulosť projektu a minimalizovať personálne výpadky.

Výhody body leasingu pre našich klientov:

 • obdobie potrebné na základné zaučenie nového zamestnanca do projektu nefakturujeme
 • pokrývame celú personálnu administratívu

Pri poskytovaní študentov zabezpečujeme:

 • plnohodnotné pokrytie požadovaných FTE
 • plánovanie dostupnosti - efektívne zabezpečenie zastupiteľnosti
 • point of contact
 • pravidelný reporting prác
 • budovanie „knowledge base“

Pre klientov vieme zabezpečiť zamestnancov nasledujúcich úrovní:

Body leasing - kariérny rast študentov
companies.01
Junior
Študent
 • zaškolenie do požadovaných technológií
 • nastavenie pracovných návykov
companies.02
Medior
 • znalosť požadovaných technológií
 • proaktívny prístup k riešeniam
companies.03
Senior
Špecialista
 • expert na konkrétnu technológiu
 • inovatívny prístup
 • pridaná hodnota pre tím
 • potenciál lídra tímu

Vyhľadávanie IT špecialistov

Máte konkrétnu predstavu o špecialistovi, ktorý by mal doplniť váš interný tím? Vyplňte tento formulár a ozveme sa vám s ponukou na vhodného kandidáta.

Odborné znalosti
Prosím vyplňte Pozíciu.
Prosím vyplňte Úroveň.
Dostupnosť
Prosím vyplňte Počet ľudí.
Prosím vyplňte Objem vykonaných prác.
Prosím vyplňte Termín nástupu.
Kontaktné údaje
Prosím vyplňte Názov firmy.
Prosím vyplňte E-mail.
Prosím vyplňte správny formát telefónneho čísla.
contact.invalid-feedback-specialist-additional
Stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a platia Pravidlá ochrany osobných údajova Zmluvné podmienkyspoločnosti Google.
Zaškrtnutím checkboxu a odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas spoločnosti ITAPS s. r. o., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 46 326 570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 76014/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov,aby spracúval moje osobné údaje, ktoré som vyplnil/-a v kontaktnom formulári (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, informácie o štúdiu a požadovanej práci, informácie uvedené v životopise) na účel môjho kontaktovania a poskytnutia ponuky služieb prevádzkovateľa. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu troch rokov. Beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín a nebudú zverejňované. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovej stránke prevádzkovateľa www.itaps.sk v časti Právne informácie.
Zaškrtnutím checkboxu a odoslaním kontaktného formulára udeľujem súhlas spoločnosti ITAPS s. r. o., so sídlom Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava, IČO: 46 326 570, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 76014/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov na poskytnutie mojich osobných údajov, ktoré som vyplnil/-a v kontaktnom formulári (meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, informácie o štúdiu a požadovanej práci, informácie uvedené v životopise), spoločnostiam, s ktorými prevádzkovateľ spolupracuje, na predbežné overenie ich záujmu o spoluprácu s Vami. Súhlas udeľujem dobrovoľne na dobu troch rokov. Beriem na vedomie, že mám právo súhlas kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín a nebudú zverejňované. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a o právach dotknutých osôb sú dostupné na webovej stránke prevádzkovateľa www.itaps.sk v časti Právne informácie.