Analýza a návrh aplikácie pre porovnanie poistenia | ITAPS
case study.

Analýza a návrh aplikácie pre porovnanie poistenia

Case study
|
rok 2021

Východisková situácia

Pre spoločnosti sprostredkujúce uzatvorenie poistných produktov je nevyhnutnou súčasťou mať k dispozícií aplikáciu pre porovnanie všetkých ponúk na trhu a vyhodnotenie tej najvýhodnejšej pre klienta podľa zadaných parametrov. Medzi najzaujímavejšie poistné produkty patria Povinné zmluvné poistenie a Havarijné poistenie. Preto sme pre tieto produkty pripravili analýzu požiadaviek a návrh webovej aplikácie, ktorú vieme poskytnúť klientovi.

Zadanie od klienta

Hlavným zadaním je správne navrhnúť webovú aplikáciu, ktorá následne uľahčí obchodníkom proces uzatvárania poistení. Cieľom je navrhnúť aplikáciu tak, aby poskytovala celú funkcionalitu na jednom mieste, čím sa celý proces zjednoduší. K základným podmienkam návrhu webovej aplikácie patrí:
  • integrácia s viacerými poisťovňami, ktorá bude poskytovať aktuálne informácie o rozličných balíčkoch poistení a príslušných cenách
  • celkový proces uzatvorenia Povinného zmluvného poistenia a Havarijného poistenia
  • umožniť používateľovi mať dostupný prehľad o svojej činnosti, prípadne výsledkov obchodníkov vo svojom tíme
  • sledovanie údajov o všetkých uzatvorených poisteniach

Riešenie:

Výsledkom analýzy požiadaviek poisťovní je pripravený návrh aplikácie pre jej nasledovný vývoj. Vďaka vhodnému návrhu UX & UI riešenia vieme splniť požiadavku prehľadnej a ľahko ovládateľnej aplikácie. Zobrazením pracovného postupu pomocou diagramov realizujeme detailný priebeh procesov, ktoré sú dôležitou súčasťou aplikácie. Taktiež bolo nevyhnutné správne rozdelenie rolí v systéme, aby každý používateľ, či už manažér obchodníkov alebo samotný obchodník, získal údaje a funkcionalitu, ktorú pre svoju prácu potrebuje.

Výstup

Analýza požiadaviek

Produktová špecifikácia

UX & UI návrh

Technická dokumentácia - 4 poisťovne

V prípade, že riešite podobný problém, kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár.