Case Studies | ITAPS

Case Studies

Centralizovaný dochádzkový systém v Národnom centre robotiky
Národné centrum robotiky (NCR) je občianskym združením, ktoré je založené pod hlavičkou Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Národné centrum robotiky bolo založené za účelom výskumu, podpory a rozvoja robotiky v univerzitnom a celospoločenskom prostredí. V súčasnosti spolupracuje s viacerými univerzitami, firmami a podporuje študentov vo výskumných aktivitách. Podieľa sa na viacerých projektoch, okrem iného aj pod grantovou štruktúrou H2020 organizovanej Európskou komisiou na podporu inovácií.