Case Studies | ITAPS

Case Studies

Analýza - spracovanie žiadostí o uvoľnenie vinkulácie
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. je jednou z popredných lízingových spoločností na Slovensku. Sústreďuje sa na lízing osobných automobilov, dopravnej techniky, strojov a zariadení.
Centralizovaný dochádzkový systém v Národnom centre robotiky
Národné centrum robotiky (NCR) je občianskym združením, ktoré je založené pod hlavičkou Fakulty elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Národné centrum robotiky bolo založené za účelom výskumu, podpory a rozvoja robotiky v univerzitnom a celospoločenskom prostredí. V súčasnosti spolupracuje s viacerými univerzitami, firmami a podporuje študentov vo výskumných aktivitách. Podieľa sa na viacerých projektoch, okrem iného aj pod grantovou štruktúrou H2020 organizovanej Európskou komisiou na podporu inovácií.
Exploratory testing B2C aplikácie
ČSOB Poisťovňa je univerzálnou poisťovacou spoločnosťou, ktorá poskytuje široké portfólio produktov z oblasti životného i neživotného poistenia. Produkty ČSOB Poisťovne sú určené pre fyzické osoby, tak aj pre podnikateľov a korporátnych klientov.