Analýza - spracovanie žiadostí o uvoľnenie vinkulácie | ITAPS
case study.

Exploratory testing B2C aplikácie

Case study
|
2019

ČSOB

ČSOB Poisťovňa je univerzálnou poisťovacou spoločnosťou, ktorá poskytuje široké portfólio produktov z oblasti životného i neživotného poistenia. Produkty ČSOB Poisťovne sú určené pre fyzické osoby, tak aj pre podnikateľov a korporátnych klientov.

Východisková situácia

ČSOB Poisťovňa poskytuje možnosť uzatvorenia poistenia prostredníctvom pobočiek (ČSOB Poisťovne a ČSOB Banky), externých sprostredkovateľov, on-line komunikačných nástrojov (špeciálnej webstránky, aplikácie ČSOB SmartBanking), telefónu či bankomatu a snaží sa tak inovovať svoje služby, ktoré ponúka zákazníkom aspraviť ich komfortnejšími ajednoduchšími.
Klienti majú k dispozícií aplikáciu, ktorá slúži aj na nahlásenie poistnej udalosti. Prostredníctvom aplikácie klient vytvorí záznam o poistnej udalosti, či už ohľadom životného alebo neživotného poistenia, priamo na mieste, kde sa udalosť odohrala (napr. autonehoda). Takáto aplikácia je najlepším riešením pre rýchle akomfortné zaznamenanie poistnej udalosti bez nutnosti navštíviť jednu zklientskych pobočiek osobne.

Zadanie od klienta

Zadaním od ČSOB Poisťovne bolo otestovať aplikáciu na báze exploratory testingu podľa vopred vytvorených scenárov zaznamenaných v jednom veľkom dokumente (charteri), kde boli nasimulované rôzne situácie, ktoré môžu nastať pri nahlasovaní poistnej udalosti. Požadovaný proces zahŕňal:
  • Zostavenie tímu testerov
  • Testovanie validácii polí (meno, priezvisko, rodné číslo, e-mail,...)
  • Testovanie grafických nezrovnalostí
  • Testovanie systémových – kritických chýb (infinite loading, nevytvorenie kópie udalosti, nezobrazenie platobnej brány,...)

Riešenie

Po analýze zadania a odhadu časovej náročnosti sme zložili tím testerov, ktorý sa skladal zo skúsenejších ale aj začínajúcich testerov, ktorí manuálne testovali rôzne scenáre pri nahlasovaní poistnej udalosti. Všetky chyby, ktoré sme našli v aplikácií boli reportované do aplikácie JIRA a Echo, ktorá slúži práve na jednoduché evidovanie nájdených chýb. Po oprave sme scenáre znova pretestovali a vyhodnotili ich správnosť.

Výstup

Výstupom našej práce bola funkčná aplikácia, ktorá mohla byť spustená do prevádzky včas a zabezpečiť klientom komfortnejšie nahlasovanie poistných udalostí priamo v mieste ich vzniku.

Referencie

Zora Marksová

Test Manager
ČSOB Poisťovňa, a.s.
“Spoločnosť ITAPS a jej poskytované služby nám boli doporučené v roku 2019 od kedy zároveň datujeme spoluprácu na vybraných významných projektoch našej spoločnosti. Služby v portfóliu spoločnosti ITAPS s.r.o. majú silný základ v ochote vychádzať klientovi v ústrety, v proaktívnom riešení neštandardných situácií a to pri zabezpečení vysokej kvality a spoľahlivosti dodávaných služieb.”
V prípade, že riešite podobný problém, kontaktujte nás cez náš kontaktný formulár.